PŘIPRAVUJEME

BICYKLOVÁ ERGOMETRIE

Vyšetření se provádí na bicyklovém ergometru.
Při jízdě na "kole" je podle zvoleného programu postupně zvyšována zátěž. Po celou dobu jízdy je snímáno EKG pomocí elektrod umístěných na hrudníku a měřen krevní tlak v pravidelných intervalech. Pomocí ergometrie lze hodnotit stav srdce, jeho trénovanost na fyzickou zátěž
a výši krevního tlaku. Výstupem vyšetření je určení vhodné tréninkové zátěže.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.