PŘIPRAVUJEME

LAKTÁTOVÝ TEST NA BĚHÁTKU

Při nadměrném výkonu organizmu se zvyšuje produkce laktátu, kyseliny mléčné. Nedostatečné odbourávání této látky a její zvýšený obsah ve svalové hmotě dráždí nervová vlákna, dostavuje se pocit svalové únavy
a později bolest. Při vyšetření sportovec běží stanovené km za postupného zrychlování.V mezičase se z prstu odebírá kapička krve ke zjištění hodnoty laktátu. První dva stupně se většinou běží v aerobním, další v anaerobním prahu. Vyhodnocuje se rychlost, čas, tepová frekvence (TF) a laktátová křivka.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.