PŘIPRAVUJEME

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ TRÉNINKOVÉ ZÁTĚŽE

Provádí se zcela individuálně.
Vyšetřuje se spiroergometrie s laktátovou křivkou
a stanovuje se tréninkový plán nejčastěji po dohodě
s trenérem.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.