PŘIPRAVUJEME

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Každý sportovec si s sebou přinese:
- ručník, mýdlo
- čistou obuv
- sportovní oděv
- tekutiny

Před požadovaným vyšetřením sportovec neprovádí alespoň 48 hodin žádnou větší fyzickou námahu.
Před samotným vyšetřením 2-3 hodiny nejíst, před tím ale zajistit dostatečný energetický příjem.
Vyšetření se neprovádí v době nemoci a oslabení.
Pokud užíváte nějaké léky - pamatujte si jejich názvy.
Čas potřebný k vyšetření - cca 1/2-1 hodina.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.