PŘIPRAVUJEME

PRO VÁS

Cílem pravidelné sportovní prohlídky je především minimalizace rizika náhlé smrti při sportu a prevence poškození hybného systému z přetížení. Do naší péče patří děti a mládež v systému vrcholového sportu, útvary talentované mládeže, dospělí sportovci nad 35 let, dospělí ve vrcholovém sportu, lidé provozující rizikové sporty (horolezectví, potápění, motorismus, létání, parašutismus). Staráme se též o posluchače tělesné výchovy a sportu
na vysokých školách.

Je obecně přijímáno, že cvičení a sport hrají nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti a ve vyšším věku i soběstačnosti. Nezastupitelnou roli má sport ve výchově dětí a mládeže. Aby však sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozován přiměřeně jeho zdravotnímu stavu
a jeho fyziologickým možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita může podle okolností působit na zdraví jedince příznivě, ale za určitých okolností jej může i poškodit. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže, není však výjimkou ani u výkonnostních a rekreačních sportovců. Zdravotní riziko nelze při sportu zcela vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí – prováděním tělovýchovně lékařských prohlídek.

Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav. Možnost poradenství s výběrem vhodného sportu pro dítě začíná tam, kde dominantním zájmem rodičů je zvyšování výkonnosti mladého sportovního adepta. Dalším žadatelem sportovní prohlídky by měl být jedinec středního nebo vyššího věku, který se rozhodne věnovat náročnější pohybové aktivitě nebo dosud žádnou větší aktivitu neprovozoval. Vstupní vyšetření má proběhnout několik týdnů před zahájením intenzivního sportovního tréninku, aby byl čas vyšetřit některé podezřelé nálezy.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.