PŘIPRAVUJEME

ROZLOŽENÍ SVALOVÉ A TUKOVÉ TKÁNĚ

Rozložení svalové a tukové tkáně představuje antropologické vyšetření, pomocí kterého zjistíme vzájemný vztah výšky, hmotnosti a podílu tukové tkáně. Provádí se na přístroji BODY COMPOSICION ANALYZÉR. Výstupem vyšetření je zhodnocení rozložení tuku, svalů, vody, (hmotnostní a procentuelní zastoupení) v jednotlivých partiích těla. Dle tohoto vyšetření je možno provádět cílené zaměření sportovních aktivit na jednotlivé části těla, např. na odstranění tuku, posílení svalstva atd.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.