PŘIPRAVUJEME

SPIROERGOMETRIE

Sportovec běží na běhátku, nebo jede na ergometru dle nastavené rychlosti a odporu. Dýchá do připevněné polomasky a běží, nebo jede do maxima. Zjišťujeme zejména maximální spotřebu kyslíku, který představuje parametr, vypovídající o kondiční připravenosti každého sportovce. Ventilační parametry, popřípadě změřené hodnoty laktátu (kyseliny mléčné) jsou počítačově vyhodnoceny a následně stanoveny aerobní a anaerobní prahy. Anaerobní prahy bývají vodítkem pro trenéra, aby nastavil optimální dávky zátěže tréninkového procesu.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.