PŘIPRAVUJEME

VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

Vážení sportovní přátelé,
jsme společnost povolená Českou lékařskou komorou, Krajským úřadem - odborem zdravotnictví k poskytování zdravotnických služeb a organizace schválená Krajskou hygienickou stanicí.
Jako dlouholeté pracovnice v oblasti sportovní medicíny
v Plzni pociťujeme již delší dobu naléhavou potřebu vybudování střediska komplexní péče o sportující veřejnost. Toto centrum by mělo odpovídat současné úrovni sportu v Plzni a plzeňském kraji a mělo by splňovat potřeby sportovců na úrovni současných vědeckých poznatků.
Za tímto účelem jsme založili s.r.o., jehož cílem je zajišťování zdravotní péče o široký okruh sportovců všech úrovní výkonnosti.

Naše hlavní oblast činnosti:

  • funkční vyšetřování výkonnostních a vrcholových sportovců se stanovením maximální spotřeby kyslíku, vytvoření a zhodnocení laktátové křivky a registrace zátěžového EKG; spolupráce s trenéry při sestavování tréninkových plánů pro jednotlivce
  • vyšetřování zdravotního stavu a funkční zdatnosti
    u mládeže ve sportovních třídách, sportovním gymnáziu a u zájemců o studium na vysokých školách se sportovním zaměřením
  • stejný rozsah vyšetření umožňovat i amatérským sportovcům a zájemcům o tělovýchovné aktivity včetně seniorů; na základě tohoto vyšetření předepisovat jednotlivcům vhodný typ a intenzitu tělesných cvičení
  • zajišťovat možnost konzultace s odborníkem z oblasti výživy včetně sestavování jídelníčků
  • zjišťovaní stavu a poruch pohybového ústrojí
    s návazností na možnost vyšetření odborníky ortopedie, rehabilitace a fyzioterapie
  • po odborné a zdravotnické stránce zajišťovat sportovní a školicí akce podle potřeb pořadatelů

Při všech těchto uvedených činnostech předpokládáme spolupráci s osvědčenými odborníky v jednotlivých oborech.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.