PŘIPRAVUJEME

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Posuzování zdrav. způsobilosti např. k vydání nebo prodloužení platnosti zbroj. průkazu, letectví, potápění,motorismu atd.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.